Apple Watch đang bớt phụ thuộc vào iPhone
Apple Watch luôn được coi là phụ kiện của iPhone nhưng sự ràng buộc này đã giảm bớt khi nó có thể phần nào hoạt động độc lập với iPhone.


 

About The Author

Related posts