Apple và Goolge bị 'tố' hỗ trợ ứng dụng theo dõi phụ nữ
Ứng dụng Absher trên App Store và Google cho phép nam giới ở Ả-rập Xê-út giám sát phụ nữ đi du lịch và ngăn họ rời khỏi đất nước.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *