Apple ra iOS 12.1.4 sửa lỗi nghe lén trên FaceTime
Người dùng được khuyến khích cập nhật thiết bị ngay lập tức để tránh bị khai thác lỗ hổng qua tính năng gọi video theo nhóm FaceTime.


 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *