Ấn Độ chặn hàng chục ứng dụng Trung Quốc
Ấn Độ cấm 59 ứng dụng di động, đa số của Trung Quốc, như TikTok, WeChat… giữa lúc xung đột ở biên giới hai nước đang căng thẳng.


 

About The Author

Related posts