8 tỷ hồ sơ Internet của người Thái bị rò rỉ
Dữ liệu gồm 8 tỷ hồ sơ Internet của hàng triệu người dùng Thái Lan, được cho là thuộc nhà mạng AIS, đã bị chia sẻ công khai trên mạng.


 

About The Author

Related posts