45% dân số Mỹ dùng ứng dụng truy vết Covid-19
Người dân của 20 bang, chiếm khoảng 45% dân số Mỹ, đã tiếp cận ứng dụng truy vết Covid-19 dựa trên công nghệ của Google và Apple.


 

About The Author

Related posts